Partijpunten

Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties.

Onze partijpunten

Ruimte, verkeer en wonen

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in

Klimaat

Groen Gilze en Rijen staat voor een gezonde woon- en leefomgeving voor onze (aankomende) inwoners. Het ‘groene’ moet meer aandacht krijgen, meer bescherming en meer investeringen in natuur en milieu. Zowel nu als in de toekomst, en dat zullen we overal uitdragen. Kortom de leefbaarheid en de gezondheid van onze burgers staat altijd voorop.

Veiligheid en criminaliteit

Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners, meer veiligheid op straat, van onze huizen en bedrijven, dat zichtbaar wordt in een veilige leefomgeving van onze inwoners. De aandacht voor die veiligheid moet omhoog. Duurzame (led) verlichting in onze gemeente is een noodzaak, maar ook fysieke inzet van politie en boa’s op straat.

Samenleving

Zowel voor onze jeugd als ouderen, is het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Deze activiteiten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn. Dit is goed voor de vitaliteit van jong en oud. Mocht er hulp nodig zijn om wat voor reden ook, en in welke vorm, dan moet dit laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Elke inwoner van onze gemeente heeft immers recht op een kwalitatief zo goed mogelijk leven en dient hiervoor de ondersteuning van de overheid te krijgen.

Gemeentelijke financiën

Volgens de landelijke overheid kunnen groei en milieu hand in hand gaan. We noemen dat groene economie, dat wil zeggen, dat we duurzame oplossingen dienen te bedenken voor bijvoorbeeld producten en grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Te denken valt aan kringlooplandbouw, water en klimaat, en innovatieve technologie. Het economische model zal duurzaam ondernemen als uitgangspunt dienen te kiezen, een eerlijke economie, willen we de toekomst veilig proberen te stellen.

Lokaal en actueel

Als lokale politieke partij worden wij niet aangestuurd door de landelijke politiek. Wij focussen ons alleen op zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente.    Onze speerpunten zijn:

  • De spoorzone,
  •  Behoud  gemeentehuis.
  • Een eigen ambtelijke organisatie.
  • Centrumplannen
  • Sporthal Achter de Tuintje
  • Burgerparticipatie
  • Vliegbasis