0000102131234 info@groengilzerijen.nl

Samenleving

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Samenleving

 

Intro samenleving – je moeder moet nog tekst toevoegen!

Zorg

 • WMO: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Alleen waar noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. Dit is de enige manier om de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de WMO
 • Jeugdzorg: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Zware zorg altijd uitbesteden. Alleen waar noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. Dit is de enige manier om de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de Jeugdzorg
 • Meer activiteiten zowel binnen als buiten voor jong en oud. Deze activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Hulpbehoevenden hebben recht op ondersteuning van de overheid

 

Onderwijs

 • Structureel onderhoud met alle scholen.
 • Dashboard hoe scholen er voor staan, voor wat betreft: kwaliteit onderwijs, ontwikkeling en financiën

Cultuur

 • Herijking van de culturele centra waarbij het advies uit het rapport van BMC van juli 2019 ten volle in uitvoering wordt gebracht, inclusief het in eigendom nemen van De Boodschap
 • Verantwoording en zeggenschap terugnemen over de culturele centra
 • Meer geld ter beschikking stellen voor cultuur, dans en muziek

Sport

 • Wij willen een goed sportbeleidsplan dat is samengesteld en akkoord bevonden door alle sportverenigingen
 • Goed en periodiek onderhoud van de sportparken
 • Duurzaam maken van alle sportparken
 • Periodiek onderhoud met de sportclubs

Verenigingen

 • Structureel overleg met de verenigingen
 • Ondersteuning die nodig is om de vereniging gezond te maken en houden. Dit is maatwerk en vormvrij.