0000102131234 info@groengilzerijen.nl

Ruimte, verkeer en wonen

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Ruimte, verkeer en wonen

 

Intro ruimte, verkeer en wonen – je moeder moet nog tekst toevoegen!

Ruimtelijke ordening

  • Woningbouwlocaties (inbreiding)
  • Parklandschap het Broek
  • Gezonde woonomgeving
  1. Meer oppervlakte voor groen, ook in het dorp tegen hittestress, wateroverlast. Goed voor biodiversiteit en gezondheid (stress verlagend).
  2. Uitkopen van vervuilende bedrijven.
  3. Geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen
  • Invoeren van de inclusie. GGR wil toegankelijkheid voor jong en oud met en zonder handicap overal in de gemeenten . Ook in alle openbare ruimtes.
  • Straten en trottoirs op orde. Overal waar mogelijk regenwater afgekoppeld van riool
  • Toegankelijke parkeerplaatsen in alle woonkernen

  Verkeer

  • Autoluw winkelcentrum met alleen bestemmingsverkeer voor ondernemers en bewoners
  • Geen auto’s door de spoortunnel
  • Binnen de gehele bebouwde kom 30 km
  • Binnen de gehele bebouwde kom voetgangers en fietsers in de voorrang
  • Gelijkwaardige kruispunten
  • Doorgaand verkeer ontregelen door doodlopende en zigzaggende straten
  • Meer: zebrapaden, stopstrepen, haaientanden, verhoogde fietspaden
  • Raadhuisplein weer fietsvriendelijk
  • Meer veilige oversteekplaatsen bijvoorbeeld bij scholen en de station- en hoofdstraat

  Wonen

  • Wonen moet voor ieder inwoner betaalbaar zijn of het nu koop of huur is. Daarom wil Groen Gilze en Rijen voor starters meer CPO’s hiervoor willen wij een gedeelte van de beschikbare bouwgrond reserveren. En dit gedeeltelijk financieren met het loslaten van vaste prijzen voor bouwgrond. Meer bouwen naar behoeften voor jong en oud en arm en rijk. Met Leystromen goede afspraken maken over een optimale verdeling van het huurbestand.

   

  • Duurzaam bouwen wordt een must hiervoor goede regelgeving in samenspraak met inwoners. Groen Gilze en Rijen wil dat  iedereen mee kan doen dus arm en rijk. Voor bestaande koop  en huur woningen  begeleiden met optimaal isoleren. Verantwoord van het gas af waar het kan en financieel verantwoord is.