0000102131234 info@groengilzerijen.nl

Groen Gilze Rijen

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Welkom bij Groen Gilze Rijen!

De pas opgerichte Groen Gilze en Rijen (GGR) stelt het leefklimaat centraal.

Groen Gilze en Rijen gaat zich richten op groene economie en vervoer, op natuur, milieu en ruimtelijke omgeving, op de relatie woningbouw en gezondheid, op de activiteiten voor jeugd en senioren, en dat alles natuurlijk in relatie met de financiën.

In Gilze en Rijen vinden we er de voorbeelden van. Men is plannen aan het maken voor een overbodige auto-te-gast-tunnel.

Er worden ongebreideld bomen gekapt. Er zijn plannen in de maak voor woningbouw in de buurt van locaties waar de gezondheid wordt bedreigd. Allemaal beleidsvoornemens die ingegeven zijn door financiële belangen, en die de inwoner van Gilze en Rijen direct in zijn of haar portemonnee zullen raken.

Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties.

Even voorstellen:

Maak kennis met Groen Gilze Rijen

Dennis van Loenhout

Dennis van Loenhout

Voorzitter / Raadscommissielid

Paul van Dongen

Paul van Dongen

Secretaris / Raadscommissielid

Peter van Seters

Peter van Seters

Fractievoorzitter / Raadscommissielid / Raadslid / Lid Auditcommissie

Ben Beljaars

Ben Beljaars

Raadslid / Raadscommissielid

Daniel van Dongen

Daniel van Dongen

Penningmeester / Raadscommissielid

Ron Remmig

Ron Remmig

Raadscommissielid

Onze speerpunten