Gemeentelijke financiën

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Gemeentelijke financiën

 

De ‘schatkist’ van onze gemeente is leeg. Er ligt nu nog ongeveer vier ton op de plank, maar met een jaarlijkse begroting van bijna 80 miljoen, is dat bijzonder weinig. Daarbij hebben de laatste twee colleges ook nog eens flink geleend. Het is tijd om de financiën weer in balans te brengen. De basis op orde. Daarvoor moeten wel keuzes gemaakt worden. Dure, risicovolle en onnodige prestige projecten zoals een autotunnel onder het spoor wegen te zwaar om de nek van de gemeente. Daarmee moeten we stoppen. Groen Gilze Rijen wil investeren daar waar het nodig is. Betrek inwoners hierbij.

Economie

Onze ondernemers zijn hardwerkende mensen die een belangrijke rol spelen in het draaiende houden van onze gemeente. Daarom moet de gemeente deze ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen, maar ook stimuleren om naar een duurzame en circulaire economie te transformeren. Dit is nodig om toekomstbestendig te zijn. Ook is het belangrijk om een betrouwbare overheid te zijn. Duidelijkheid te bieden. Niets werkt zo verlammend dan onzekerheid. Daarom wil Groen Gilze Rijen dat er structureler gezamenlijk overleg komt met partijen zoals het GRIC en de ondernemers/winkeliersverenigingen.

 

  • Stimuleren van een circulaire economie.
  • Steun en een goede dienstverlening voor lokale ondernemers.
  • Stimuleren van meer horeca en ambachtelijke ondernemingen in de Centra van de kernen.
  • Aandacht voor lokaal ondernemen, duurzaam ondernemen en sociaal ondernemen.
  • Zorgdragen voor goede werklocaties zoals bedrijventerreinen, winkelcentra en toeristische attracties.

Begroting

 Eerst de basis op orde:

Een toekomstig bestendige en gezonde financiële begroting waarbij oog is voor een goede balans tussen economie, natuur en milieu.

* Stoppen met prestige projecten.

* Stoppen met risicovolle projecten.

* volledige transparantie in alle kapitaallasten t.o.v. de opbrengsten.

 

Subsidies

Door middel van subsidies kun je sturen in wat je als overheid wil bereiken. Daarom moet helder zijn waarom de gemeente het ene doel wel en het andere niet ondersteunt. Nu ontbreekt die transparantie soms en dat komt de betrouwbaarheid niet ten goede. Groen Gilze Rijen wil dat de gemeente een open en transparante organisatie is, dus ook voor het verschaffen van subsidies.

  • Subsidies naar evenredigheid van prestaties en toegevoegde waarde voor de samenleving verdelen.
  • Meer subsidie naar cultuur, dans en muziek.
  • Transparantie in alle subsidies.
  • Naast het maatschappelijk doel willen wij ook weer subsidie voor de jeugdleden bij alle verenigingen.
  • Wij willen af van subsidie bij salarissen van boven de 60.000 euro.